Libro As Confrarías e as súas Xentes

“Miña nai pariume
na poza do peito*
Na boca dunha faneca”

José Torrado Mariño


*Pequena poza a beira do mar onde as mulleres de Porto do Son ían levar o peixe.