Libro 12 Chaves

“Non lle temas mariñeiro
O ventiño do mar
Que o vento mareiro
Da mellor navegar”

Cantiga popular
(Amor Rianxeiro)

Os novos aires, os cambios sociais,
económicos e ambientais que se están
a producir teñen que ser aproveitados
pola valorosa comunidade mariñeira.